____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pro školní rok 2024/25 předpokládáme otevření 8 tříd (240 žáků) v následujícím členění:

2 třídy vzdělávacího programu právo (60 žáků)
2 třídy vzdělávacího programu diplomatické služby (60 žáků)
1 třída vzdělávacího programu personální management (30 žáků)
1 třída vzdělávacího programu bankovnictví (30 žáků)
1 třída vzdělávacího programu mediální komunikace (30 žáků)
1 třída vzdělávacího programu gymnázium (30 žáků)

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a jejích aplikací.

Termín přijímacích zkoušek je 12. a 15. dubna 2024.

Přihláška na střední školy a všechny důležité informace k přijímacímu řízení jsou již zveřejněny na www.prihlaskynastredni.cz

V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě písemné žádosti podané společně s přihláškou přijímací zkouška z českého jazyka.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Přesná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 jsou zveřejněna zde.

Další informace

Informace o jednotné přijímací zkoušce, která je povinnou součástí přijímacího řízení do maturitních oborů vzdělání naleznete zde.

Potvrzení od lékaře je na přihlášce vyžadováno pouze pro obor mediální komunikace.

Čeština