Fair trade

Nejrozšířenější definice fair trade byla vytvořena FINE (viz mezinárodní asociace):

„Fair trade je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích. Organizace Fairtrade (podporované spotřebiteli) aktivně podporují výrobce i osvětu a prosazují změny v pravidlech a ve způsobech konvenčního mezinárodního obchodu.“

Hlavní cíle:

  • Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.
  • Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.
  • Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce, tak aby svou kupní sílu mohli využívat pozitivním způsobem.
  • Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.
  • Přispívat ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.
  • Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení.

Prezentaci o Fair trade si můžete přečíst zde.
Více informací se můžete dočíst zde. 

Uskutečněné akce v letech 2022 – 2023

Fairtradová kavárna na mimořádném dni otevřených dveří 12/2023
Fairtradová kavárna na Dni jazkyků 09/2023
Fairtradová kavárna 12/2022
Projekt Global Goals Ambassadors – Fairtradové občerstvení 11/2022
Fairtrade konference v kavárně Prostor 39 11/2022
Fairtrade a FutEUrefood konference 10/2022 – prezentace
FutEUreFood + Fairtrade občerstvení 10/2022
Obdržení certifikátu FAIRTRADE 03/2022

Čeština