Fair trade

Nejrozšířenější definice fair trade byla vytvořena FINE (viz mezinárodní asociace):

„Fair trade je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích. Organizace Fairtrade (podporované spotřebiteli) aktivně podporují výrobce i osvětu a prosazují změny v pravidlech a ve způsobech konvenčního mezinárodního obchodu.“

Hlavní cíle:

  • Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.
  • Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.
  • Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce, tak aby svou kupní sílu mohli využívat pozitivním způsobem.
  • Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.
  • Přispívat ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.
  • Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení.

Prezentaci o Fair trade si můžete přečíst zde.
Uskutečněné akce (Fair trade občerstvení 2019)
Více informací se můžete dočíst zde. 

FAIRTRADE výstava na DM SKOLAEUPRAHA

Na oknech domova mládeže Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie je ode dne čtvrtka 15. ledna 2021 realizována výstava nesoucí název Cena kakaa v rámci projektu Fairtrade. Na výstavu byly použity fotografie Stanislava Komínka. Fotografie autor vytvořil na Pobřeží slonoviny, kam vycestoval za účelem zdokumentování podmínek pěstování kakaa.

Fair trade je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích.

Kakao, které charakterizuje tuto výstavu, patří mezi nejčastěji obchodované fair trade suroviny. Mezi nejdůležitější země, co se týče exportu, patří Pobřeží slonoviny, Ghana, Peru a Dominikánská republika. Pěstování kakaa v zemích globálního Jihu poskytuje živobytí více než 14 milionům obyvatel, kteří spolu se svými rodinami žijí v chudobě. Systém Fairtrade sdružuje drobné pěstitele a radí jim ohledně pěstování a ochrany životního prostředí, poskytuje příplatky, které zajišťují důstojné životní podmínky, výstavbu škol, nemocnic a dalších potřebných zařízení v dané lokalitě. V neposlední řadě fair trade omezuje dětskou práci.

Tato výstava je ochutnávkou před dalšími akcemi domova mládeže s FAIRTRADE tématikou. Můžete se těšit například na Fair trade snídani pro veřejnost, která bude realizována až pandemická situace dovolí.