Obor vzdělání:            79-41-K/41 gymnázium

Délka studia:              4 roky

Ukončení:                   maturitní zkouška

Absolvent v průběhu studia získá široký vzdělanostní základ a dosáhne takové úrovně klíčových kompetencí, která mu umožní dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti, získá předpoklady pro vysokoškolské a další studium, pro adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti a pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce i pro případné uplatnění v zahraničí.

Vzdělávací program umožní žákům efektivně řešit problémy, vzájemně komunikovat
a kooperovat a nést odpovědnost za vlastní jednání. Absolvent bude vybaven všeobecnými vědomostmi, jazykovými znalostmi a dovednostmi v ovládání výpočetní techniky. Studium všeobecného gymnázia je skvělou přípravou pro další vzdělávání na vysokých školách v České republice i v zahraničí.

učební plán

Čeština