Program OP PPR – Operační program Praha – pól růstu

OP PPR – Operační program Praha – pól růstu
Projekt je zaměřen na podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, na projektovou výuku ve třídách a na komunitní a osvětová setkání. V rámci projektu budou realizovány zahraniční stáže v partnerských školách.

Výzva 28 – Multikulturalita na SOŠ pro administrativu EU
Výzva 37 – Modernizace učeben – SOŠ pro administrativu EU
Demokratická škola
Projektový den