Obor vzdělání:           68-43-M/01 veřejnosprávní činnost

Délka studia:             4 roky

Ukončení:                  maturitní zkouška

Vzdělávací program připravuje žáky pro zajišťování organizačního zázemí a chodu diplomatických a konzulárních úřadů podle potřeb Ministerstva zahraničních věcí České republiky a pro úřady státní správy a samosprávy.

Absolvent získá všeobecné i odborné vzdělání nutné k vykonávání činností potřebných pro zajištění organizace zázemí jednotlivých druhů zastupitelských orgánů a útvarů státní správy. Jeho vědomosti a dovednosti zasahují do oblasti účetnictví, práva, personálního managementu a psychologie, ale i do oblasti estetiky, jednání, vystupování, znalosti diplomatického protokolu a zdravé výživy. Absolvent bude umět vystupovat na veřejnosti a jednat s ostatními taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování.

Diplomatické služby jsou oborem velmi náročným, s výukou tří cizích jazyků, diplomatického protokolu a dalších předmětů podporujících profil absolventa.

Učební plán

Čeština