KA229 – FutEUre Food

FutEUre Food “je projekt pro žáky z pěti středních škol v pěti různých evropských zemích. Projekt umožní 5 výměnných vědeckých týdnů. Každá výměna zahrnuje 24 žáků z hostitelské školy a celkem 24 žáků ze 3 ostatních zúčastněných škol. Tito žáci během výměny navštíví místní univerzitu, kde ses setkají se studenty a vysokoškolskými učiteli. Na konci „Týdne vědy“ představí studentům základních škol a jejich učitelům, co se naučili. Tímto způsobem budou do projektu zapojeni studenti a učitelé ze 3 vzdělávacích systémů.

Témata jednotlivých partnerských škol: Proteinový přenos (Nizozemsko), Potraviny, Věda a kultura (Španělsko), Voda – základní živina v potravinách (Česká republika), Ochrana rostlin, ochrana života (Švédsko), Ochrana půdy a produkce potravin (Chorvatsko).

https://futeurefood.eu/

Čeština