Zahraniční praxe 2022/2023

Zahraniční stáže žáků

V rámci projektu č. 2022-1- CZ01-KA121-VET-000064517 vyjelo 21 studentů na krátkodobé zahraniční praxe (4 týdny) a 2 studentky na dlouhodobé zahraniční praxe (14 týdnů). Díky prostředkům programu Erasmus+ se nám podařilo vyslat na 14denní stáž i studentku s tělesným postižením se svou asistentkou.

Prezentace a videa si z těchto praxí prohlédněte zde:
Malta KRÁTKODOBÉ STÁŽE zde a DLOUHODOBÉ STÁŽE zde
Malta – Lucie Bejlovcová – zde
Španělsko – zde
Grenoble zde

Video ze zahraničních praxí z Malty naleznete zde.

Video ze zahraničních praxí ze Španělska naleznete zde.

Bližší informace o jednotlivých stážích se také dočtete v článcích z praxe:
Francie: články praktikantů: zde
Malta: články praktikantů: zde
Malta – Lucie Bejlovcová: zde
Španělsko: články praktikantů: zde

 

Škola v rámci spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem již několikátým rokem vyslala studenty na zahraniční praxe do Německa 

V rámci projektu č. 2022-1-CZ01-KA121-VET-000057914 vyjelo do německého Rotenburgu a Weidenu 6 studentů na krátkodobé zahraniční praxe (4 týdny) a 1 studentka na dlouhodobou zahraniční praxi (14. týdnů).

Pokud vás zajímají detaily ohledně praktických informací jako je ubytování, pracovní pozice nebo příprava na praxi,  doporučujeme rozkliknout prezentace: Rotenburg + Weiden – zde

Video ze zahraničních praxí z Německa naleznete zde.

Zahraniční mobility pedagogů

V rámci projektu č. 2022-1- CZ01-KA121-VET-000064517 byly realizovány také mobility pedagogů.  

Metodický kurz CLIL:
Mgr. Edita Ritterová – europass Teacher Academy – 7denní kurz k metodě CLIL a PBL – project based learning v Dublinu

Stínování – job shadowing
Švédsko: Mgr. Linda Müllerová – Uppsala – Lundellska skolan – střední odborná škola – metody výuky odborných předmětů v AJ

Nizozemsko: Mgr. Pavel Sovič – Den Bosch – Koning Willem 1 College – střední odborná škola – ICT ve výuce, ICT vybavení a sdílení výukových materiálů

Čeština