Program OP VVV – Operační program výzkum, věda, vzdělávání

OP VVV – Operační program výzkum, věda, vzdělávání
Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prostřednictvím podpory vzájemného setkávání, sdílení zkušeností mezi pedagogy.

Šablony I
Šablony II
APIV – Inkluze