Nabídka vzdělávacích programů

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Výuka je realizována podle pěti různých školních vzdělávacích programů (ŠVP):

připravených pod rámcovými vzdělávacími programy (RVP) pro obory vzdělání:
68-43-M/01 veřejnosprávní činnost (provoz diplomatických služeb a právní administrativa)
63-41-M/01 ekonomika a podnikání (řízení lidských zdrojů, bankovnictví)
72-41-M/01 informační služby (mediální komunikace)