Nabídka vzdělávacích programů

Měníme názvy vzdělávacích programů

Od školního roku 2024/2025 měníme názvy školních vzdělávacích programů právní administrativa, provoz diplomatických služeb a řízení lidských zdrojů. Nově se programy budou jmenovat právo, diplomatické služby a personální management. Otevíráme také jednu třídu gymnázia. Změny a nové informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách a sociálních sítích školy @skolaeupraha.

diplomatické služby – 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost

právo – 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost

personální management – 63-41-M/01 ekonomika a podnikání

bankovnictví – 63-41-M/01 ekonomika a podnikání 

mediální komunikace – 72-41-M/01 informační služby

gymnázium – 79-41-K/41 – gymnázium


 

Čeština