KA 229 – #globalgoalsambassadors

Projekt #globalgoalsambassadors má za cíl šířit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje definovaných OSN. Studenti a učitelé z 5 zapojených zemí se během přípravných online aktivit a 5 mobilit snaží předávat informace o udržitelném způsobu života především pomocí sociálních sítí, tak aby se stali „ambasadory“ v komunitě školy a mezi svými vrstevníky. Mobilit se zúčastní celkem 20 studentů z každé školy, ale i další studenti mají možnost se zapojit skrze online aktivity.

Každá z partnerských škol se zaměří na jí vybrané cíle. V České republice se budeme zabývat především tématy hladu a chudoby a také ochranou lidských práv, tedy cíli č. 1, 2 a 16. Německo si připraví cíl č. 12 – Odpovědná výroba a spotřeba, Itálie cíl č. 11 – Udržitelná města a obce, Finsko cíl č. 5 – Rovnost mužů a žen​ a Španělsko průřez Cíli udržitelného rozvoje na závěr. Tento projekt trvá 2 roky a skončit by měl na jaře roku 2023.

Čeština