Obor vzdělání:            63-41-M/01 ekonomika a podnikání

Délka studia:              4 roky

Ukončení:                   maturitní zkouška

Obsah vzdělávacího programu je sestaven tak, aby žák byl po jeho absolvování připraven na práci v bankovním sektoru a v dalších finančních institucích, kterými mohou být například pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy či leasingové společnosti. Žák může rovněž nalézt široké uplatnění v podnikové sféře, především ve finančních útvarech podniků.

K základním předmětům oboru patří ekonomika, bankovnictví a finanční trhy. V ekonomice se žák seznámí zejména s fungováním národního hospodářství, makroekonomií, podnikovou ekonomikou, financemi podniku a státu. V předmětu bankovnictví a finanční trhy získá rozsáhlé vědomosti z komerčního a centrálního bankovnictví, bankovních produktů a finančních trhů (především peněžního trhu, trhů cenných papírů a devizového trhu). Pozornost bude věnována také Evropské centrální bance, Světové bance, Mezinárodnímu měnovému fondu a dalším nadnárodním institucím evropského a celosvětového významu.

Žák získá široké znalosti také v oblasti práva, informatiky, marketingu, managementu, prezentačních a obchodních dovedností. V předmětu bankovní praktikum bude mít možnost vyzkoušet si své teoretické znalosti z odborných předmětů v praktické činnosti. Příkladem může být simulované obchodování s akciemi, dluhopisy či měnami. Velký důraz je dále kladen na studium cizích jazyků.

Vzdělávací plán je sestaven tak, aby vytvářel dobré předpoklady k přijetí a dalšímu úspěšnému studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením.

Učební plán

Čeština