Mgr. Petra Sečkařová

Funkce / pozice: učitelka německého jazyka, vedoucí předmětové komise 2. cizích jazyků
Pracoviště: B309
Telefon: 281 012 757
E-mail a další kontakty: p.seckarova@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Pedagogická fakulta MU v Brně – obor německý jazyk

Profesní zkušenosti:

Organizace výměnných programů s partnerskou školou ve Španělsku (2016, 2017, 2018)

Organizace odborných praxí v Německu (Rotenburg, Weiden) v rámci programu Erasmus+ (od roku 2014 do současnosti)

Koordinátor a spoluorganizátor eTwinningového projektu #globalgoalsambassadors – European Teens Fighting for a Better Future v letech 2020 – 2023 v rámci projektu Erasmus+, účast na mobilitách ve Finsku, Karkku (září 2022) a ve Španělsku, Castellón (leden 2023) a organizace mobility v České republice (listopad 2022).

Spoluorganizace a účast na sympoziu partnerských škol z Německa, Nizozemska, Finska a Francie „Cooperation for Future“ ve dnech 22. a 23. listopadu 2022 v Praze.

Účast na stínování pedagogů v partnerské škole Koning Willem I College, Nizozemsko, Den Bosch, 27. 2. – 4. 3. 2023 v rámci projektu I-KAPII.

učitelka NJ – ZŠ

lektorka NJ – firemní kurzy

Čeština