Finsko – březen 2019

Stáž – CAREERIA Porvoo

Ve dnech 4. – 8. března 2019 se pedagogové Mgr. Petra Bergmannová, Mgr. Jiří Mezera a Mgr. Jakub Petrák zúčastnili stáže v rámci projektu Multikulturalita na SOŠ pro administrativu EU. Stáž proběhla ve střední škole CAREERIA Porvoo a byla pro zúčastněné pedagogy velmi přínosná. Během čtyř dnů se poměrně podrobně seznámili s tím, jak se finský školský systém potýká s problematikou imigrantů.

Inspirativní byla především diskuze s Bryanem Robertsem, vedoucím mezinárodního programu, kde je vyučovacím jazykem angličtina. Některé konkrétní kroky směřující k začlenění studentů do finské společnosti i do školy samotné jsou realizovatelné i v prostředí naší školy, přestože se ve finské škole jedná především o začleňování dospělých studentů.

Zajímavá byla rovněž návštěva imigrantského tréninkového centra, kde se cizinci ve skupinách čítajících maximálně dvacet studentů učí finsky. Tréninkové centrum patří pod hlavičku CAREERIE a roční kurzy probíhající každý všední den čtyři hodiny jsou hrazeny finským státem. Mezi imigranty jsou především studenti z celé Afriky, ale také z Asie. Finština je velmi těžký jazyk, přesto volené metody umožňují i studentům z velmi exotických míst jazyk zvládnout.

Celá škola je skutečným kolosem. Vznikla spojením dvou vzdělávacích institucí – Point College a EduPoli a v současné době má přes dvanáct tisíc studentů především v programech odborného vzdělávání. Škola v Porvoo funguje ve čtyřech budovách, další kampusy najdeme v dalších pěti městech včetně Helsinek.

Stáž probíhala v angličtině, lze ji tedy jako přínosnou hodnotit i z hlediska jazykového rozvoje všech zúčastněných.

Odkaz na prezentaci ze stáže pedagogů naleznete zde.

Čeština