Finsko – březen 2020

Stáž – CAREERIA Helsinki

Ve dnech 2. 3. – 6. 3. 2020 se kolegyně Mgr. Vladimíra Froldová a Mgr. Linda Müllerová zúčastnily stáže v rámci projektu Multikultrurality v naší partnerské škole Careeria ve finských Helsinkách. Careeria vznikla spojením dvou vzdělávacích institucí – Point College a EduPoli a v současné době má přes dvanáct tisíc studentů především v programech odborného vzdělávání. Škola v Helsinkách je hlavním sídlem nové instituce a  funguje v několika  budovách přímo v Helsinkách a v dalších pěti městech např. Porvoo. S touto školou spolupracujeme os roku 2017 zejména v oblasti odborného vzdělávání.

V této škole jsou vyučovány dva oficiální jazyky finština a švédština. Škola dále nabízí vzdělávací  programy v anglickém jazyce. Careeria se dlouhodobě věnuje integraci migrantů a cizinců do vzdělávání je a je pro nás tudíž velkou inspirací.

V rámci našeho pobytu jsme navštívily mezinárodní studijní program, kde vyučovacím jazykem je finština a  angličtina, a který je zaměřen na management, marketing, ekonomiku a lidské zdroje. Do tohoto programu jsou přijímáni  pouze studenti s OMJ. Řada žáků tohoto programu pochází z Afriky, Asie, Evropy  a tudíž jsme měly možnost vidět spojení odborného předmětu s výukou cizího jazyka a poznat metody a přístupy k výuce  studentů s OMJ.

Odkaz na prezentaci ze stáže naleznete zde.

Čeština