Německo – květen 2019

Stáž – Německo

Ve dnech 7. 5. – 10. 5 2019 se pedagogové Ing. Monika Skopalíková, Mgr. Lenka Honzíková, Mgr. Milan Bayer a Džalal Nazarov zúčastnili stáže v rámci projektu Multikulturalita na SOŠ pro administrativu EU. Stáž proběhla ve střední škole Berufsbildende Schulen Rotenburg.

Jako jedním z bodů programu byla diskuze s třídními učiteli tříd Sprint Klasse a seznámení se systémem přijímání a začleňování migrantů do vzdělávacího systému a společnosti v Německu. V Dolním Sasku, konkrétně v BBS Rotenburg,  je vzdělávání cizinců s OMJ organizováno prostřednictvím programu Sprint Klasse.

Velmi přínosným byla návštěva jedné ze tříd Sprint Klasse a účast na vyučování, kde jsme strávili celé dopoledne. Následně probíhala diskuze s vyučujícími těchto tříd a proběhlo setkání s konzultantem pro uprchlíky Jensem Svatem a diskuze o příčinách a důvodech migrace zahraničních studentů.

BBS je poměrně velkou školou, která poskytuje vzdělání žákům v mnoha oborech, některých zakončených maturitní zkouškou.  V současnosti vzdělává přibližně 2 600 studentů v mnoha studijních i učebních oborech. BBS sídlí v Dolním Sasku ve městě Rotenburg.

Stáž probíhala v němčině a angličtině, lze ji tedy jako přínosnou hodnotit i z hlediska jazykového rozvoje všech zúčastněných.

Odkaz na prezentaci ze stáže pedagogů naleznete zde.

Čeština