3.1.2. Třídní projekt dopolední

Třídní projekt dopolední

Dne 24.6.2019 se uskutečnily dva třídní projekty v rozsahu 4 hodiny ve třídách P1A a P1B.

Projekt ve třídě P1A byl realizován ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni. Hlavním cílem setkání bylo seznámit žáky se současnou enviromentální a sociální problematikou, konkrétními tématy bylo plýtvání potravinami a mezigenerační dialog. Projektová výuka přispěla svým obsahem k rozvoji kompetencí žáků v oblasti vzájemného porozumění (skupinové aktivity, sdílení pocitů z dokumentárních filmů) a mezigeneračního soužití (reflexe ve druhém bloku, dopis metodou R.A.F.T.). Obě témata vzbudila u žáků velký zájem a reflexí se ověřilo, že měla pozitivní dopad na jejich odpovědnost.

Fotodokumentace z projektového dne zde : P1A – 3.1.2 – výběr fotek.

Projekt ve třídě P1B byl realizován ve spolupráci s neziskovou organizací AFS Mezikulturní programy. V rámci programu byli žáci seznámeni se základními pojmy z oblasti multikulturní výchovy, jejich interpretací a aplikací. Zároveň měli možnost osobně se setkat se studentkou z Indie a Číny, se kterými běžně nepřicházejí do kontaktu. V rámci workshopu žáci řešily stereotypy a předsudky, se kterými se zahraniční studentky setkaly, ale také předsudky českých žáků.  Díky zvoleným metodám Metoda „E-U-R“ – evokace, uvědomění, reflexe; skupinové práci na projektu „typická osoba“ a formami  zážitkové pedagogiky si žáci osvojili  klíčové kompetence  v oblasti multikulturní výchovy.

Fotodokumentace z projektového dne zde: P1B -3.1.2. výběr fotek.

Dne 16.12.2019 se uskutečnil třídní projekt v rozsahu 4 hodiny ve třídě A3C.

Projekt ve třídě A3C byl realizován ve spolupráci s organizací Amnesty International. V rámci dopoledního projektu byli žáci seznámeni se základními pojmy z oblasti multikulturní výchovy, jejich interpretací a aplikací. Součástí projektového dne byla tzv. „živá knihovna“. Žáci měli možnost osobně se setkat s lidmi, kteří musí ve svém životě překonávat mnohé překážky, a se kterými běžně nepřicházejí do kontaktu. Aktivity byly koncipovány tak, aby se studenti rozvíjeli jako osobnosti na obecné rovině srze neformální vzdělávání. Žáci měli díky tomuto projektu možnost se blíže seznámit s aktivitami organizace Amnesty International, seznámili se se životem menšin a získali náhled na život a kulturu lidí s komplikovaným životním příběhem.

Fotodokumentace z projektového dne zde: A3C -3.1.2. výběr fotek.

Čeština