Školní časopis The Blue

Školní časopis The Blue vzešel z vlastní iniciativy žáků a je vydáván každé dva měsíce. Časopis je zaměřený na události ze školy i z České republiky, každé číslo obsahuje rozhovor se zajímavou osobou, reportáž a nově i komiks tvořený žáky školy. Poslední strana je věnována životu studentů na sociálních sítích. Od ledna 2020 funguje i internetová mutace časopisu. Na webové adrese www.theblue.cz čtenáři najdou bonusové články i pdf archiv čísel.

Redakční rada:

Alena Radiměřská M2A – šéfredaktor
redakce: Tomáš Vedral (M1A), Karolína Turenová (R1A), Terezie Vaňková (M2A), Laura Kolčáková (M2A), Ema Hana Kučerová (P1B), Johana Sedláčková (M2A), Jana Hradcová (M2A), Tereza Trantinová (R1A)
grafika: Natálie Fialová (M1A), Laura Fotrová (M3A), Matěj Steiner (M3A), Alžběta Šilhová (M3A)
jazykové korektury: Veronika Hrdinová (M2A), Eva Piknová (P4B), Michaela Jedličková (A1A)
redakční rada: JUDr. Milan Janoušek, Mgr. Jiří Soukup, Mgr. Jakub Pavlovský

Čeština