OP VVV – Šablony I

Program OP VVV – Operační program výzkum, věda, vzdělávání

Program OP VVV – Operační program výzkum, věda, vzdělávání
Projekt: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I
Výzva č.: 02_016_42
Název projektu: Vzdělávání pedagogů na SOŠ pro administrativu EU
Č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0006172

Cíl projektu: Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prostřednictvím podpory vzájemného setkávání, sdílení zkušeností mezi pedagogy.