OP VVV – Šablony II


Program OP VVV – Operační program výzkum, věda, vzdělávání

Program OP VVV – Operační program výzkum, věda, vzdělávání
Projekt: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ II
Výzva č.: 02_018_66
Název projektu: Vzdělávání pedagogů na SOŠ pro administrativu EU II
Č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0012948

Cíl projektu: Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na osobnostní a jazykový rozvoj a prostřednictvím podpory vzájemného setkávání, sdílení zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

Čeština